Serwis farmaceutyczny
szukaj w farmacjaija.pl


Akademia Farmaceuty

Szkolenia dla farmaceutów

- 2012-06-04

Dress code w aptece

Czy strój podczas kontaktu z pacjentem ma wpływ na postrzeganie farmaceuty? Czy krawat sprawia, że pacjenci inaczej oceniają farmaceutę? Jakie...

Kobiety a mężczyźni

Prawie wszędzie na świecie kobiety dożywają starszego wieku niż mężczyźni.

Do pracy i na plażę

Wakacje sprzyjają odkrywaniu, więc do wakacyjnej walizki oprócz mapy,  kremów z filtrem i kostiumu kąpielowego – warto wziąć również...

W szybko zmieniającym się świecie i przy łatwym dostępie pacjentów do informacji również my powinniśmy zdobywać nową wiedzę i umiejętności.


W dobie dynamicznych i częstych zmian rynku nieodzowną częścią kształtowania kompetencji pracowniczych stały się szkolenia. Doświadczenie jest bardzo ważnym kapitałem każdego z pracowników, ale praca nad podnoszeniem jakości wykonywanego zawodu wymaga większej wiedzy z wielu dziedzin.


Szkolenia obowiązkowe

Magistrowie farmacji zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych mają obowiązek odbywania szkoleń dokumentowanych punktami edukacyjnymi (twardymi). Szkolenia te organizują izby aptekarskie w swoich siedzibach lub oferują wersje online. Tematyka szkoleń zawiera merytoryczną wiedzę z zakresu medycyny lub farmakoterapii.

Poprzez narzucony obowiązek kształcenia traktujemy je trochę jako szkolny obowiązek, a tymczasem trudno jest podnosić jakość komunikacji z pacjentem, nie mając bieżącej wiedzy merytorycznej. Pojawiają się stale nowe badania, doniesienia o nich są publikowane w nowoczesnych mediach,  więc pacjent ma do nich łatwy dostęp.

Coraz częściej w rozmowie z farmaceutą zaczyna posługiwać się fachową terminologią, nierzadko sprawdzając wiedzę farmaceuty. Brak bieżących wiadomości pacjent odbiera jako niekompetencję. Dochodzi do tego umiejętność przekazania wiedzy w krótkiej rozmowie z pacjentem w sposób zrozumiały i niebudzący wątpliwości. Do tego potrzebujemy wiedzy i praktycznej umiejętności z zakresu kompetencji miękkich.


Szkolenia miękkie

Szkolenia tzw. miękkie są zazwyczaj szkoleniami odpłatnymi i nie dotyczy ich punk-tacja obowiązkowa. Kształtują takie kompetencje jak: umiejętność sprzedaży, komunikacja, radzenie sobie z trudnymi  sytuacjami, praca ze stresem, zarządzanie zespołem. Poza wiedzą w ich trakcie trenujemy konkretne zachowania i sytuacje.

Zdarza się w czasie takiego treningu, że w chwili, gdy trzeba połączyć wiedzę merytoryczną np. ze sprzedażą produktów, zaczynają się schody, pojawia się pustka w głowie, nawet jeśli chodzi o zagadnienia oczywiste. W trakcie treningów kompetencji miękkich mówimy nie o doświadczeniu, ale raczej o wytrenowaniu umiejętności. W codziennych relacjach pracowników młodych stażem gubi niepewność, a starszych, doświadczonych – rutyna. Jak uniknąć takich sytuacji? Świadomie dobierać szkolenia i trenować, trenować, trenować.


Jak dobierać właściwe szkolenia miękkie?

Na to pytanie odpowiem trochę psychologicznie: to zależy od tego, kto je zleca. Jeżeli szkolenie dobiera właściciel albo dyrektor zarządzający firmą, to warto rozpocząć cykl szkoleniowy od kadry kierowniczej. Często dedykuje się jej tylko szkolenia z obszaru zarządzania, a tymczasem to właśnie menedżerowie powinni weryfikować błędy pracowników i kształtować prawidłowe umiejętności. By uczyć innych, muszą doskonale znać program, jaki na szkoleniu jest przekazywany ich podwładnym. Jeżeli szkolenia wybieramy sami lub mamy wpływ na ich wybór, nie zamykajmy się na tematy nam już znane.

Większość uczestników naszych szkoleń obsługuje pacjentów za pierwszym stołem, a tymczasem gdy zaczynamy warsztat szkoleniowy, sami widzą, że zapominają w rozmowie o technikach już nam znanych. Warto odświeżać wiedzę, szukać nowinek, próbować się odróżnić od innych.


Czego unikać przy wyborze szkoleń?

Szkolenie to inwestycja długoterminowa, nie oczekujmy natychmiastowych efektów. By było maksymalnie owocne, warto je skrupulatnie zaplanować. Menedżer wybierający szkolenia powinien liczyć się z inwestycją oraz czasem na przeprowadzenie cyklu treningów. Z racji specyfiki pracy apteki szkolenia często są organizowane przed pracą lub po niej, co wiąże się dla pracownika z dużym zmęczeniem i dodatkowym obciążeniem. Wówczas ilość przyswojonej wiedzy jest znacznie mniejsza, wzrasta również niechęć.

Wysyłając pracownika na szkolenie właściciele oczekują entuzjazmu, a on nie zawsze przychodzi z pierwszym dniem szkoleniowym. Ważne jest, by każdy z pracowników dokładnie wiedział, czego pracodawca po szkoleniu oczekuje, jaką wiedzę będzie weryfikował, czy też jakie kompetencje chce rozwijać.

Pracodawca ma ogromny wpływ na efektywność szkoleń, ale problem pojawia się wówczas, gdy pracownicy nie widzą sensu w rozwijaniu własnych kompetencji. Ważne, by nie traktować szkolenia jako męczącego obowiązku, lecz raczej możliwość zdobycia nowej wiedzy i obserwowania innych osób uczestniczących w szkoleniu. Spotykając się we własnym gronie, możemy wymieniać się doświadczeniami, obserwować dobre praktyki lub uczyć się na błędach innych.


Trening czyni mistrza

Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu wymagają doszlifowania w warunkach realnej pracy. Szkolenie to forma laboratorium, symulacji pokazującej techniki i kierunki ich zastosowania. Trudno wyjść ze szkolenia z superumiejętnościami. To tylko jeden z etapów uczenia. Zyskujemy wiedzę o obszarach, które mamy rozwinięte bardzo dobrze w danej kompetencji, oraz o naszych słabych stronach – obszarze do rozwoju.

Zyskujemy świadomość, a to, czy z niej skorzystamy i jak ją spożytkujemy, zależy już tylko od nas samych. Świetnie, gdy możemy trenować nowe umiejętności pod okiem osób o wyższych kompetencjach. Będą nam one dawały wsparcie i informację o postępach w uczeniu się nowych technik, np. obsługi pacjenta.

Warto zwrócić uwagę, że szkolenia podnoszące jakość pracy są dość powszechnie i chętnie stosowane  we wszystkich dziedzinach, co powoduje, że osoby odwiedzające aptekę widzą zarówno nasze mocne strony, jak i braki. Często porównują naszą obsługę i podejście z konkurencją.

Szkolenie oraz stałe podnoszenie umiejętności pomogą nam się wyróżnić i zatrzymać pacjentów.


Uczestnicy o szkoleniach

  • Otrzymałam dużo praktycznych informacji o planowaniu pracy i zarządzaniu zespołem.
  • Dowiedziałam się wiele na temat zasad ekspozycji produktów, które były poparte konkretnymi przykładami – zdjęciami z aptek. To bardzo ciekawe, mam nadzieję wykorzystać tę wiedzę w pracy.
  • Najciekawsza była część o merchandisingu wewnętrznym – wykorzystam wiedzę na temat zasad ekspozycji, rotacji i wielkości „plam”.
  • Najciekawsze były ćwiczenia praktyczne – na pewno wykorzystam w pracy metody rozpoznawania typów pacjenta. Łatwiej rozpoznam „dysonans pozakupowy”.
  • Wiem już, że w kontaktach z pacjentem, gdy oczekuje mojej rady, powinnam też umiejętnie zadawać pytania.
  • Najciekawsza część szkolenia dotyczyła sposobów radzenia sobie ze stresem. Dzięki temu będę wiedziała, jak radzić sobie z emocjami nie tylko w pracy.
  • W codziennej pracy na pewno wykorzystam poznane metody pracy z trudną osobą – unikanie konfrontacji i łagodzenie sytuacji konfliktowych.


Dominika Szafarska
TRENER, MeNedżER DS. ROZWOJU, SZADOO

„Farmacja i Ja" czerwiec 2012

Komentarze czytelników (0)
« poprzedni Akademia Farmaceuty (10 z 59) następny »
« poprzedni Akademia Farmaceuty (10 z 59) następny »
  • Ostatnio dodane
  • Najczęściej czytane

Mapa farmaceutów

Masz aptekę,
hurtownię leków?
Dodaj swoją lokalizację
na naszej interaktywnej
mapie.

Wyślij e-kartkę...

swojej rodzinie,
znajomym, bliskim
i współpracownikom...
a może nam?
1 2