Serwis farmaceutyczny
szukaj w farmacjaija.pl


Bliżej pracownika

Kierownik apteki

- 2013-03-05

Błogosławiona Recesja

Odbieranie przywilejów oraz wprowadzanie obostrzeń to naprawdę duża pokusa dla przedsiębiorców nawet świetnie prosperujących branż. Nic...

Tajemnica długości życia

Czynniki genetyczne wpływają na długość życia tylko w 15-20% cała reszta – ponad 80% – to już efekt "obchodzenia się" ze swoim organizmem.

Zwalniam panią

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Gdy podejmujemy decyzję o zwolnieniu nieefektywnego pracownika, wypada marzyć już tylko o jednym:...

Zarządzanie apteką nie jest łatwe. Trzeba wypełniać zadania związane z opieką farmaceutyczną, dbać o rentowność placówki i zapewnić zysk właścicielowi. Dlatego kierownik apteki to funkcja bardzo wymagająca i odpowiedzialna.


Metamorfoza, jaka zaszła w aptekach w ciągu ostatnich 20 lat, wymusiła na farmaceutach pełniących funkcję kierownika niebywałą wszechstronność. Oprócz umiejętności organizacyjnych, znajomości przepisów i sztuki aptekarskiej musieli też stać się ekspertami od merchandisingu i reklamy. Dla wielu farmaceutów sporą pokusą jest wysokość wynagrodzenia kierownika apteki (od 3 do 6 tys. zł netto), ale trzeba pamiętać, że idzie ono w parze z odpowiedzialnością zarówno za wyniki finansowe apteki, jak i prawidłowe funkcjonowanie placówki w oczach Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wymagania

Prawo farmaceutyczne mówi, że w aptece musi być ustanowiony farmaceuta, który będzie pełnił obowiązki jej kierownika. Powinien on mieć co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub trzyletni staż w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Od 1 stycznia 2013 r. nie istnieje już ograniczenie wiekowe, które wcześniej nie pozwalało pełnić tej funkcji aptekarzom mającym więcej niż 65 lat. Aby zostać kierownikiem apteki, farmaceuta musi najpierw zwrócić się do Okręgowej Rady Aptekarskiej o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki. Procedura jej uzyskiwania, zakres niezbędnych dokumentów oraz umiejętności są regulowane przez każdą z okręgowych izb z osobna w postaci odpowiednich uchwał.

Różny jest również czas rozpatrywania wniosków i stwierdzania rękojmi – trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy. Warunkiem niezbędnym, by móc pełnić funkcję kierownika, jest nieposzlakowana opinia oraz znajomość przepisów i obowiązków wiążących się z tym stanowiskiem.

Kandydat na kierownika powinien doskonale orientować się we wszystkich aktach prawnych związanych z pracą apteki – najważniejsze z nich to oczywiście Prawo farmaceutyczne, Ustawa o izbach aptekarskich, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. W wielu okręgowych izbach wydzielono specjalne komisje, które zajmują się weryfikacją kandydatów na kierowników aptek, sprawdzające stan wiedzy, przebieg kariery oraz… rzetelność opłacania składek członkowskich.

Niektóre izby wymagają, aby kandydat na kierownika podpisał oświadczenie, w którym potwierdza znajomość wymogów obejmowanego stanowiska i związanej z nim odpowiedzialności. Działanie niezgodne z treścią oświadczenia wiąże się z postępowaniem dyscyplinarnym przed okręgowym sądem aptekarskim i poważnymi konsekwencjami dla farmaceuty.

Obowiązki

Kierownik apteki jest odpowiedzialny praktycznie za wszystko, co się w niej dzieje. Począwszy od organizacji pracy i obecności w aptece pracowników o wymaganych kwalifikacjach, przez wytwarzanie i wydawanie produktów leczniczych, aż po kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, Inspektoratem Farmaceutycznym i samorządem aptekarskim. Wbrew pozorom to nie właściciel apteki odpowiada za to, co się w niej dzieje, ale właśnie kierownik – mimo że to właściciel ma często decydujący głos chociażby w kwestiach kadrowych czy reklamowych.

Zgodnie z polskim prawem właścicielem apteki może być każdy obywatel niezależnie od wykształcenia. Warunkiem jej działalności jest jedynie zatrudnienie farmaceuty, który będzie pełnił obowiązki kierownika. Właściciel jest zatem najczęściej jedynie inwestorem, który nie musi znać szczegółowych przepisów rządzących jego inwestycją. Od tego jest kierownik apteki. To do niego należy prowadzenie wymaganej dokumentacji aptecznej, ksiąg narkotycznych oraz zapewnienie obecności magistra farmacji na każdej zmianie.

Jest również odpowiedzialny za realizowanie recept przez wszystkich pracowników apteki zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, wykonywanie leków recepturowych oraz jakość innych pełnionych usług farmaceutycznych. Do jego zadań należy również informowanie Inspekcji Farmaceutycznej o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym oraz przekazywanie informacji o niepożądanych działaniach produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.


Odpowiedzialność

Funkcja kierownika to ogromna odpowiedzialność. Z jednej strony wynika to z charakteru wykonywanej pracy i jej znaczenia dla społeczeństwa. Jako element systemu opieki zdrowotnej apteki muszą funkcjonować zgodnie z przyjętymi normami i przepisami, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Kierownik odpowiada za spełnianie wszystkich warunków stawianych ustawowo aptekom przed okręgową izbą aptekarską, Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszelkie niedociągnięcia rzutujące na pracę apteki są monitorowane przez Inspektora Farmaceutycznego podczas kontroli (doraźnych lub zapowiedzianych). W przypadku rażących zaniedbań kierownik apteki jest kierowany do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który po zapoznaniu się ze stawianymi przez Inspektorat zarzutami może skierować sprawę do rozpatrzenia sądowi aptekarskiemu. Sąd może odebrać nie tylko prawo do kierowania apteką, ale także prawo wykonywania zawodu.

Odpowiedzialność kierownika apteki przed Narodowym Funduszem Zdrowia jest natomiast związana bezpośrednio z podpisywanymi przez aptekę umowami z NFZ. Mimo że kierownik tak naprawdę nie jest stroną w tej umowie, to jest on jedynym podmiotem reprezentującym aptekę podczas kontroli NFZ. Odpowiada zatem za nieprawidłowości, które wynikną w trakcie jej przeprowadzania. Kierownik każdorazowo odpowiada również za raporty refundacyjne przesyłane dwa razy w miesiącu do NFZ.

Jednocześnie należy pamiętać, że kierownik apteki, jak każdy inny jej pracownik, odpowiada za jakość wykonywanej pracy również przed swoim pracodawcą – w tym wypadku jest to właściciel apteki. Zakres tej odpowiedzialności regulują przepisy Kodeksu pracy i dotyczą też odpowiedzialności finansowej za szkody poniesione przez właściciela apteki, a wynikające z nieprawidłowego wypełniania obowiązków przez kierownika. Zgodnie z Kodeksem pracy kierownik odpowiada przed pracodawcą za straty finansowe kwotą równą maksymalnie trzem miesięcznym pensjom.

W wielu aptekach można zaobserwować wyraźny konflikt interesów między kierownikiem a właścicielem. Podczas gdy ten pierwszy próbuje wypełniać wszystkie ustawowe założenia dotyczące pracy apteki, ten drugi oczekuje przede wszystkim wysokich wyników finansowych. Konflikty te są szczególnie mocno zarysowane w kwestiach dotyczących reklamy i promocji apteki, sposobu realizowania recept oraz polityki kadrowej.

Problem ten jest szczególnie dotkliwy w aptekach, gdzie określone modele marketingowe (programy lojalnościowe, reklamy) i inne rozwiązania związane z pracą placówki są poza kontrolą kierownika apteki. W takich sytuacjach okręgowe izby aptekarskie apelują, aby wszelkie próby ograniczania uprawnień kierowników przez właścicieli aptek (szczególnie tych niebędących farmaceutami) zgłaszać do Inspektora Farmaceutycznego oraz władz samorządu aptekarskiego. Jeśli kierownik apteki stwierdzi, że wymogi stawiane mu przez właściciela apteki uniemożliwiają prowadzenie placówki zgodnie z przepisami, ma on obowiązek zgłosić to do Inspektoratu.

Niepokojącym zjawiskiem odnotowywanym co jakiś czas przez okręgowe sądy aptekarskie jest zatrudnianie przez właścicieli aptek „wirtualnych kierowników”. Proceder ten polega na ograniczaniu kosztów prowadzenia apteki poprzez zatrudnienie farmaceuty, który użycza swojego nazwiska i tytułu, jednocześnie nie pojawiając się w aptece, której jest kierownikiem. „Wirtualny kierownik” podpisuje się jedynie pod wszystkimi niezbędnymi dokumentami – pełni funkcję swoistego „słupa”, który daje możliwość prowadzenia apteki przez przedsiębiorcę według jego uznania. Funkcjonowanie takich aptek, pozbawionych nadzoru wykwalifikowanego kierownika, stanowi zagrożenie dla pacjentów i jest wysoce nieodpowiedzialne.


SAM DECYDUJĘ O WSZYSTKIM

Mam to szczęście, że jestem jednocześnie kierownikiem i właścicielem apteki. Takie połączenie pozwala na zachowanie spójnej wizji prowadzenia apteki, zarówno jeśli chodzi o kwestie biznesowe, jak i merytoryczne. Sam decyduję o wszystkim – począwszy od wystroju apteki poprzez liczbę i kwalifikacje pracowników aż po politykę cenową. Taka kontrola daje możliwość kształtowania wizerunku apteki, co z kolei pozwala realizować się zawodowo i daje satysfakcję z pracy.

Kierownik apteki, będący jednocześnie jej właścicielem, nie ma jednak limitowanego czasu pracy, co w praktyce oznacza, że nieustannie jest myślami w aptece – a to chyba najwyższa cena, którą trzeba zapłacić za taką niezależność. Dziś kierownik apteki to osoba, która musi wykazać się wieloma umiejętnościami – znajomością ciągle zmieniającego się prawa, ekonomii, marketingu, a nawet psychologii. To on jest osobą rozstrzygającą w aptece wszelkie wątpliwości natury merytorycznej, które pojawiają się w kontekście różnych interpretacji przepisów. Każda decyzja jest obarczona ryzykiem finansowym (szczególnie ze strony NFZ), dlatego na barkach kierownika spoczywa ogromna odpowiedzialność.
mgr farm. Artur Dmowski, kierownik apteki


mgr farmacji Łukasz waligórski


Komentarze czytelników (0)
« poprzedni Bliżej pracownika (5 z 32) następny »
« poprzedni Bliżej pracownika (5 z 32) następny »
  • Ostatnio dodane
  • Najczęściej czytane

Mapa farmaceutów

Masz aptekę,
hurtownię leków?
Dodaj swoją lokalizację
na naszej interaktywnej
mapie.

Wyślij e-kartkę...

swojej rodzinie,
znajomym, bliskim
i współpracownikom...
a może nam?
1 2